Contact

Boudewijnlaan 45
2220 Heist-op-den-Berg

015/49 99 80

Vrij parkeren mogelijk:

 • Aan de praktijk zelf
 • Boudewijnlaan
 • Meylemansstraat (2u met Parkeerschijf)
 • Cultuurcentrum (ingang langs Kattestraat)

Om uw arts persoonlijk te bereiken belt u liefst op één van de beluurtjes:

 • Dr. Peeters : Dinsdag 12u-12u30, woensdag 11u-11u30, donderdag 15u-15u30
 • Dr. Wijns: Maandag 17u30-18u, woensdag 17u-17u30, vrijdag 12u-12u30
 • Dr. Rose : Dinsdag 16u-16u30, donderdag 11u30-12u, vrijdag 15u-15u30
 • Dr. Scheers: Maandag 15u30-16u, woensdag 13u-13u30, vrijdag 13u-13u30
 • Dr. Asselbergh: Maandag 15u-15u30, woensdag 16u30-17u, vrijdag 15u30-16u
 • Dr. Van Camp: Maandag 16u-16u30, woensdag 13u30-14u, vrijdag 13u30-14u

Belangrijk:
Indien een arts afwezig is, gaat zijn/haar beluurtje niet door. Dit kan u nakijken op het tabblad: “Afwezigheidsdagen”.
U kan die dag wel terecht op de beluurtjes van de andere artsen.

Nuttige telefoonnummers:

 • Huisarts van wacht: 0900/20002
 • Tandarts van wacht: 0903/39 969
 • Apotheek van wacht: 0903/99 000
 • Verpleegkundige van wacht: 070/222 678
 • Levensbedreigende problemen: 112
 • Antigifcentrum: 070/245 245
 • Voor de fietsers is er een fietsenstalling