Dokter

Katrien Schroyens

Psychologe & systeemtherapeute i.o.

Ik ben Katrien Schroyens, psychologe en systeemtherapeute i.o.  In 2010 studeerde ik af als klinisch psychologe aan de KU Leuven. Sindsdien werk ik met kinderen, jongeren en volwassenen, alsook hun context. Ik ben erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer 872110136) en tevens lid van de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP). Daarnaast volg ik momenteel nog de opleiding tot systeemtherapeute aan de Interactie-Academie te Antwerpen.

Doelgroep & aanbod:

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij mij terecht met uiteenlopende moeilijkheden, stressklachten, verwerking rond verlies en rouw, vragen rond zelfbeeld en zelfvertrouwen, angsten of andere strubbelingen die het leven op bepaalde momenten met zich kan meebrengen. Daarnaast heb ik ook een uitgebreide kennis rond ontwikkelingsproblemen zoals autisme, ADHD,…

Werkwijze:

Elke persoon beschouw ik als een uniek individu waarbij we samen gaan zoeken naar de meest gepaste aanpak, geïnspireerd vanuit een oplossingsgericht en systeemtheoretisch denkkader. Aan de hand van gesprekken en allerhande methodieken wordt er op zoek gegaan naar manieren om beter te leren omgaan met de moeilijkheden waar men tegenaan loopt. Ook de duur en frequentie van het traject worden individueel bepaald.

Tijdens een kennismakingsgesprek starten we met het verkennen van de reden van aanmelding en wordt er stilgestaan bij de moeilijkheden die op dit moment worden ervaren. Er is daarnaast ook ruimte voor het bespreken van de verwachtingen, eventuele bezorgdheden en vragen. Aan het eind van dit kennismakingsgesprek beslissen we om al dan niet met een psychologisch traject van start te gaan.

Tarief:

Een kennismakingsgesprek duurt één uur, de kostprijs van dit eerste gesprek bedraagt 60 euro. Voor de daaropvolgende behandelsessies wordt 45 minuten per sessie voorzien. De kostprijs van een behandelsessie bedraagt 50 euro.

Sommige mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor een aantal psychologische sessies. U neemt hiervoor best contact op met uw mutualiteit.

Meer info is ook te vinden op volgende link:http://users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/Terugbetaling.htm.