Pneumokokkenvaccinatie

Informatie Pneumokokkenvaccinatie

Wat zijn pneumokokken?

Pneumokokken zijn bacteriën die een belangrijke verwekker zijn van longontstekingen, hersenvliesontsteking, sinusitis, oorontstekingen en opstoten van chronisch obstructief longlijden.

Waarom vaccineren?

Vooral bij ouderen en mensen met chronische aandoeningen kunnen pneumokokken potentieel ernstige ziektes veroorzaken. Vaccinatie beschermt u tegen de meest voorkomende pneumokokken en maakt de kans dat u ziek wordt door pneumokokken kleiner.

Wie laat zich best vaccineren?

 • Gezonde volwassenen tussen 65 en 85 jaar
 • Volwassenen tussen 50 en 85 jaar met een chronische aandoening zoals:
  • Chronisch hartlijden
  • Chronisch longlijden of rokers
  • Chronisch leverlijden of overmatig alcoholgebruik
  • Chronisch nierlijden
  • Chronische neurologische aandoeningen of erfelijke spierziekten met risico op verslikking
  • Diabetes (suikerziekte)
 • Volwassenen met een aandoening die zorgt voor een verhoogd risico op infecties zoals:
  • Een verminderde weerstand
   (b.v. na transplantatie, medicatie die het immuunsysteem onderdrukt, HIV, …)
  • Afwezigheid van een (werkzame) milt
  • Bepaalde erfelijke vormen van bloedarmoede


Dit is een aanbeveling opgesteld door de Hoge Gezondheidsraad, een federale overheidsdienst.

 Komt u in aanmerking voor pneumokokkenvaccinatie? Bespreek dit dan met uw arts!

Hoe verloopt de vaccinatie?

Pneumokokkenvaccinatie is niet seizoensgebonden en kan dus het hele jaar door gebeuren. De vaccinatie bestaat uit twee verschillende vaccins, Prevenar 13 en Pneumovax 23, die met een tussentijd van minimaal 8 weken worden toegediend. Afhankelijk van uw medische situatie kan een herhalingsvaccin na 5 jaar nodig zijn. Het exacte vaccinatieschema kan u bespreken met uw arts.

Info over de vaccins

Bijwerkingen

De vaccinatie is veilig. De meest voorkomende bijwerking is lokale gevoeligheid of roodheid ter hoogte van de injectieplaats en stijfheid van de arm. Dit gaat spontaan voorbij na enkele dagen. Verder kunnen algemene symptomen zoals spierpijn, hoofdpijn, vermoeidheid of koorts optreden kort na vaccinatie. Ernstige bijwerkingen zijn zeldzaam.

Aangezien beide vaccins geen levende bacteriën bevatten, kunnen ze geen pneumokokkeninfectie veroorzaken.

Kostprijs

Prevenar 13               € 74,55

Pneumovax 23           € 33,66

De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor deze vaccins tussen €10-25 per jaar. Informeer hiervoor bij je mutualiteit. Vraag aan je apotheek een betaalbewijs van het aangekochte vaccin om je tegemoetkoming aan te vragen.

Vragen?

Heeft u nog vragen over deze vaccinatie? Stel deze aan uw arts tijdens uw volgende consultatie.

Voor meer info kan u eveneens terecht op de informatiesite van de overheid www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/preventie-van-ernstige-pneumokokkeninfecties .

Ik wil me graag laten vaccineren!

Bespreek tijdens de volgende consultatie met uw arts dat u een pneumokokkenvaccinatie wenst. Uw arts zal dan samen met u uw vaccinatieschema bekijken en het juiste vaccin voorschrijven.

Haal uw vaccin bij de apotheek. Bewaar het vaccin in de koelkast. Neem het mee bij uw volgende consultatie. Het vaccin zal worden toegediend in uw bovenarm.

Bent u ziek op de dag van de geplande toediening? Stel uw vaccinatie dan uit tot uw volgende raadpleging.

Vermoedelijk wordt u binnenkort ook opgeroepen voor de toediening van een COVID-19 vaccin. Er wordt aanbevolen om minimaal 2 weken tijd te laten tussen een pneumokokkenvaccin en een COVID-19 vaccin.